Schoolwoordenboek

Massacommunicatie

Het overbrengen van een boodschap naar een grote groep mensen.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter M