Schoolwoordenboek

Eindbalans

overzicht van alle bezittingen en vreemd vermogen ( schulden) en van het eigen vermogen aan het eind van de maand ( het jaar)

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter E