Schoolwoordenboek

Invalshoek

Een manier van kijken naar een maatschappelijk vraagstuk.

Synoniemen: Benaderingswijze, Benaderingswijzen, Invalshoeken

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter I