Schoolwoordenboek

Ondernemingsraad

Ieder bedrijf of organisatie met meer dan 50 medewerkers hebben een ondernemingsraad (OR). De OR controleert of het bedrijf zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter O