Schoolwoordenboek

Machtenscheiding

Het idee dat de macht van de overheid gescheiden moet zijn in een wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

Synoniemen: Scheiding der machten, Trias politica, Scheiding van de machten

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter M