Schoolwoordenboek

Waarden

¹ Dat wat voor iemand belangrijk is. Uitgedrukt in één woord. Bijvoorbeeld: Gezondheid, betrouwbaarheid, gelijkheid etc. ² Een gegeven. Bijvoorbeeld 1 of 2.

Synoniemen: Waarde

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter W