Schoolwoordenboek

Face-to-face

Een boodschap doorgeven zonder tussenkomst van een medium. Bijvoorbeeld: Praten in elkaars bijzijn.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter F