Schoolwoordenboek

Algemene beschouwingen

Jaarlijks vaste vergadering van de volksvertegenwoordiging, waarbij ze de plannen het kabinet of college van B&W bediscussiëren.

Synoniemen: Algemene beschouwing

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter A