Schoolwoordenboek

Rechtszekerheid

Alles wat de overheid doet, gebaseerd moet zijn op een wet. Je kunt dus alleen ergens voor gestraft worden, als in de wet staat dat je daarvoor gestraft kan worden.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter R