Schoolwoordenboek

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

Een internationaal verdrag waarin staat welke rechten alle mensen hebben. Nederland moet zich hieraan houden.

Synoniemen: EVRM

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter E