Schoolwoordenboek

Mediawet

Een wet waarin regels staan voor de media. De Mediawet is gebaseerd op pluriformiteit en persvrijheid.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter M