Schoolwoordenboek

Taalachterstand

Dat je de Nederlandse taal minder goed beheerst kan dan de meeste Nederlanders.

Synoniemen: Taalachterstanden

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter T