Schoolwoordenboek

Politiek probleem

Het politieke probleem betekent een probleem dat te maken heeft met de regering, wetten en besluitvorming in een land. Het gaat over zaken die invloed hebben op de manier waarop we leven en de keuzes die worden gemaakt door politici.

Voorbeelden van een politiek probleem

Een tiener zou bijvoorbeeld kunnen worden geconfronteerd met het politieke probleem van klimaatverandering. Ze kunnen zich zorgen maken over het effect van menselijke activiteiten op het milieu en zich afvragen welke maatregelen de regering neemt om dit probleem aan te pakken.

Een ander voorbeeld van een politiek probleem is immigratie. Wie wel of niet in een bepaald land mag wonen.

Een groot politiek probleem kan zijn hoe de regering omgaat met economische ongelijkheid. Hoe gaan we om met de verschillen tussen rijk en arm en welke rol moet de overheid nemen.

Synoniemen: Politieke problemen, Politiek vraagstuk, Politieke vraagstukken

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter P