Schoolwoordenboek

Informateur

De informateur helpt de coalitiepartijen om een regeerakkoord te maken tijdens de kabinetsformatie.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter I