Schoolwoordenboek

Reclassering

Een organisatie die probeert om recidive (herhaling van strafbaar gedrag) zoveel mogelijk te voorkómen.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter R