Schoolwoordenboek

Waakhondfunctie

Functie van de journalistiek om te controleren of de overheid, organisaties en bedrijven zich aan de regels houden.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter W