Schoolwoordenboek

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; duurzaam ondernemen gericht op economische prestaties met respect voor de sociale kant en de ecologische randvoorwaarden (People, Planet, Profit)

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter M