Schoolwoordenboek

Tbs

Tbs is de afkorting voor 'terbeschikkingstelling'. Dit is een maatregel waarbij iemand die minder of niet toerekeningsvatbaar is (weet wat hij heeft gedaan), door de overheid wordt gedwongen om zich te laten helpen in een kliniek.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter T