Schoolwoordenboek

Grondwet

Een grondwet is een wet waarin de rechten en plichten staan die gelden in een land. Het zijn eigenlijk de belangrijkste afspraken waar alle mensen zich aan moeten houden.

Voorbeelden van een grondwet

In de grondwet van ons land staat dat iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dat je mag zeggen wat je vindt, zolang je anderen geen pijn doet.

In sommige landen staat in de grondwet dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. Dit betekent dat ze dezelfde kansen en mogelijkheden hebben.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter G