Schoolwoordenboek

Gewricht

Vormt de verbinding tussen twee botstukken, bijvoorbeeld bovenbeen en onderbeen.

Bijpassende begrippen

Begrippen met de letter G